2018.04.24. | nyitólap | honlaptérkép | kedvencek közé | legyen a nyitólapom
magyar Vakok és gyengénlátók verziója
Hírlevél feliratkozás

Keresés

Eseménynaptár
2018 április
H K SZE CS P SZO V
Képeslapküldő
Hirdetmény

A Körmendi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya (továbbiakban: Földhivatal) ezúton értesíti az érintetteket, hogy a Hegyhátszentmárton község területén, ahirdetményben felsorolt ingatlanokon, 2015. szeptember 24-én megindultak arészarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése eljárások. A feladat lebonyolítása a 1993. évi II. törvény 9/C. és 12/E-F. §-a, és a 374/2014.(XII.31.) Korm. rendelet I. fejezete előírásai szerint történik. Az eljárásban a Földhivatal mellett a MÉRŐLÁNC Bt., mint földmérő vállalkozó (a továbbiakban: földmérő), és Dr. Fekete Gabriella ügyvéd (a továbbiakban: jogi szolgáltató) vesz részt.

Ebben az eljárásban, az ingatlan tulajdonosa egyrészt, mint kérelmet benyújtó tulajdonos (vagy annak jogutódja), vagy mint kérelmet be nem nyújtó tulajdonos vesz részt.

A kérelmet be nem nyújtó tulajdonos jogai:

· részt vehet teljes körű megállapodásban, azaz ebben az esetben részére is kiosztásra kerülhet a tulajdoni hányadának megfelelő aranykorona értékű önálló tulajdonú földrészlet,

· a csekély mértékű, művelésre, hasznosításra nem alkalmas ingatlan átátadhatja, átruházhatja,

· a földhivatal osztás kiindulási helye és iránya határozatában foglaltak ellen, egyet nem értés esetén, indokolt esetben kifogást emelhet,

· a kiosztott, terepen kitűzött karók bemutatásán részt vehet, a terepi kitűzés ellen indokolt esetben kifogást emelhet, de ezt a kifogást a Földhivatal csak felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba fennállása esetén vizsgálja.

A kérelmet benyújtó (vagy jogutód) tulajdonos jogai:

· minden olyan jog megilleti, ami a kérelmet be nem nyújtó tulajdonost is,

· a többi kérelmezővel egyhangúlag javaslatot fogalmazhat meg az osztás kiindulási helyét és irányát illetően,

· az egyezség szabályai szerint köthet egyezséget, vagy teljes körű egyezséget a kiosztás sorrendjét illetően,

· kérelmét visszavonhatja,

· egyezség hiányában részt vehet a sorsolási eljárásban,

· a sorsolási eljárás ellen 48 órán belül kifogást emelhet.

NAGYON FONTOS TUDNIVALÓK!

A kérelmező tulajdonosokat a Földhivatal levélben tájékoztatta az eljárással kapcsolatos tudnivalókról. 0,3 hektárnál (3 000 m2-nél) kisebb területű önálló ingatlan nem kerül kiosztásra! Amennyiben az eljárásban nem tud személyesen részt venni, akkor meghatalmazottal is képviseltetheti magát. (A meghatalmazás formájáról érdeklődjön a jogi szolgáltatónál).

Minden tulajdonosnak lehetősége van teljes körű egyezségi megállapodásban részt venni, ahol a földrészlet összes tulajdonosa részvételével és megállapodásával a nem kérelmező tulajdonostárs tulajdoni része is önálló földrészletté alakítható.

Az erdők és kivett területek – teljes körű egyezségi megállapodást kivéve – az eredeti tulajdoni hányadoknak megfelelően osztatlan közös tulajdonban maradnak!

Az eljárás alapvetően a kérelmező, a tulajdonos, a földmérő és a jogi szolgáltató együttműködése és munkája alapján zajlik le. A következő időszakban a földmérő ún. keretmérés keretében ellenőrzi, hogy az eljárásban résztvevő földrészletek ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatai (határvonalak, művelési ágak, területi adatok) megegyeznek-e a természetben, terepen bemértekkel vagy kitűzöttekkel. Amennyiben eltérések adódnak, a Földhivatal felmérési, térképezési vagy területszámítási hibajavítási és/vagy művelési ág változási eljárás keretében összhangba hozza a terepi állapotot az ingatlannyilvántartás adataival, és erről hatósági határozatot fog küldeni. A kiosztási eljárás csak akkor kezdődik meg, ha a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlannyilvántartási adatai megegyeznek. A földmérő terepi mérésekor a kérelmezőnek, tulajdonosnak nem kell jelen lenni. Ha a földrészletben csak egy tulajdonos kérte az önálló ingatlanná alakítását, akkor a jogi szolgáltató megnyilatkoztatja az érintettet, hogy akar-e teljes körű egyezséget kötni.

A feladatban résztvevő jogi szolgáltató egyezségi tárgyalást kezdeményez, amelyre meghívja a kérelmezőket. Az egyezségi tárgyaláson minden kérelmezőnek nyilatkoznia kell, fenntartja-e a kérelmét, ellene folyik-e uniós állami támogatás visszatéríttetésére vonatkozó eljárás. A kérelmezőknek lehetőségük van egyhangúlag javaslatot tenni az osztás kiindulási helyére és irányára, valamint megegyezni az osztás sorrendjét illetően.

Teljes körű egyezség esetén – a nem kérelmezők bevonásával – a megosztás módjáról, amennyiben az jogszabályokkal nem ellentétes, a tulajdonosok teljeskörűen maguk dönthetnek. Ebben az esetben a megosztás rövidebb idő alatt kerül végrehajtásra. A teljes körű egyezség részleteiről, előnyeiről a jogi szolgáltató tud előzetesen információt szolgáltatni.

Az egyezségi tárgyalásról a jogi szolgáltató jegyzőkönyvet készít, amit átad a Földhivatal részére. A létrejött megállapodásról a földmérő vázlatot készít, amelyen a kiosztás sorrendjét egyértelműen jelöli. A Földhivatal, amennyiben a földrészlet természetbeni, térképi és ingatlannyilvántartási adatai megegyeznek, és teljes körű egyezségi megállapodás nem született, meghozza az osztás kiindulási helyére és irányára vonatkozó döntését, amit 8 napra kifüggeszt a helyi önkormányzat hirdetőtábláján. Ez alatt az idő alatt lehet – a sorsolás szabálytalan lebonyolítása esetén - a határozat ellen kifogást benyújtani a Földhivatalhoz. A jogerős osztásirány határozatot a Földhivatal 8 napra kifüggeszti a hivatali hirdetőtáblájára.

Az eljárás az érintett tulajdonosok részére ingyenes, költségeit – a kárpótlási eljárások analógiájára – a MAGYAR ÁLLAM viseli.

Jogi kérdésekben érdeklődhet:

Dr. Fekete Gabriella ügyvédi irodájánál

9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. levelezési címen,

06 - 30 - 9059054 telefonon, vagya info@drfeketegabriella.hu e-mail címen

Földmérési ügyekben érdeklődhet:

a MÉRŐLÁNC Bt-nél,

9900 Körmend, Szabadság tér 5. levelezési címen,

06 - 94 - 594073 telefonon, vagy az info@merolanc.hu e-mail címen

Hegyhátszentmárton községben az alábbi helyrajzi számok esetében indult meg az eljárás:

Iktatószám Helység fekvés helyrajzi szám

8693 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 04/18

8694 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 04/23

8695 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 04/24

8696 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 045/16

8697 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 072/11

8698 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 072/13

8699 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 095/1

8700 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 04/12

8701 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 04/15

8702 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 017/35

8703 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 017/36

8704 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 017/44

8705 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 045/15

8706 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 059/1

8707 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 065/9

8708 / 2015 HEGYHÁTSZENTMÁRTON külterület 093

Körmend, 2015. szeptember 28.

Gombásné Nardai Ibolya járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Nagy Attila

osztályvezető

impresszum | jogi nyilatkozat