2018.04.24. | nyitólap | honlaptérkép | kedvencek közé | legyen a nyitólapom
magyar Vakok és gyengénlátók verziója
Hírlevél feliratkozás

Keresés

Eseménynaptár
2018 április
H K SZE CS P SZO V
Képeslapküldő
HIRDETMÉNY SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BEADÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY - szociális tűzifa.doc

Kérelem nyomatatvány - Szociális tűzifa.doc

Felsőmarác Község Önkormányzata értesíti a község lakosságát, hogy a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 8/2017. (XI.2.) önkormányzati rendelet alapján a mai naptól szociális célú tűzifa igénylésére van lehetőség.

Az Önkormányzat a 2017. évi pályázaton elnyert 32 m3 rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen tűzifát biztosít annak a Felsőmarác község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező, szociálisan rászoruló személynek, aki a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult az a kérelmező, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra, különösen a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

c) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), vagy

d) aktív korúak ellátására nem jogosult közfoglalkoztatott.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

A kérelmek elérhetőek a település honlapján www.felsomarac.hu, valamint a Polgármesteri Hivatalban, illetőleg az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban.

A kérelmek beadási határideje: 2017. november 24.

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2017. december 6-ig a kérelmező rászorultsága alapján.

Felsőmarác, 2017. november 6.

Sütő Kálmán sk.

polgármester

impresszum | jogi nyilatkozat